پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان
اخبار مهم:
آگهی مزایده عمومی اجاره بوفه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در نظر دارد در راستای ماده43قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد21و22قانون مدیریت خدمات کشوری بوفه اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان رااز طریق مزایده با شرایط مشخص شده به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صلاحیت ودارای مجوزهای لازم اقدام نماید . داوطلبانی که تمایل به شرکت در مزایده فوق را دارند بمدت 7 روز کاری پس از تاریخ انتشار آگاهی نسبت به تحویل اسناد مزایده در ساعات اداری به آدرس : بندرعباس – خیابان فلسطین اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان اداره تعاون ورفاه مراجعه ویا با شماره تلفن 33340443-076 تماس حاصل نمایند . پیشنهادها فقط در تاریخ مشخص دریافت خواهد شد و در تاریخ 10/2/1396 پس از پایان مهلت مذکور پاکتها در محل اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان بازگشائی خواهد شد .

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده اینجا کلیک نمایند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه