پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات فرم امتیاز بندی فارغ التحصیلان رشته های دبیری وغیر دبیری اعم از نیروهای طرحی وغیر طرحی) ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ سایر سایر دانلود
2 قوانین و مقررات پاسخنامه عربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ امتحانات سایر دانلود
3 قوانین و مقررات پاسخنامه زبان ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ امتحانات سایر دانلود
4 قوانین و مقررات پاسخنامه علوم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ امتحانات سایر دانلود
5 قوانین و مقررات پاسخنامه مطالعات ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ امتحانات سایر دانلود
6 قوانین و مقررات پاسخنامه ریاضی ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ امتحانات سایر دانلود
7 قوانین و مقررات پیام های آسمان ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ امتحانات سایر دانلود
8 قوانین و مقررات فراخوان اولین جشنوراه سراسری نمازدر فضای مجازی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ پرورشی سایر دانلود
9 آیین نامه‌ها شیوه نامه بارگذاری مطالب ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ روابط عمومی سایر دانلود
10 بخشنامه‌ها دستورالعمل ثبت نام ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سایر دانلود

آخرین اخبار