پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان
اخبار مهم:
ارتباط با ما

 

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

 

بندرعباس؛میدان امام خمینی؛خیابان فلسطین،کوچه 17

تلفن: 6-33339001

نمابر:33338464

کد بندرعباس: 076

کدپستی:85519-79167

دفتر ارتباطات مردمی و روابط عمومی:33338947

پست الکترونیکی:

hormozgan@medu.ir

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه